HOME

入試情報

大学入試

学校推薦型選抜(2024年度)

学校推薦型選抜(2024年度)

指定校制推薦

指定校は主に、一般選抜や学校推薦型選抜での実績の高い高校を選んでいます。詳細については高等学校へ直接通知します。

試験日 合格発表日 入学手続期限
2023年11月19日(日) 12月1日(金) 12月8日(金)必着

公募制推薦

〈2024年度入試Topics〉 ビジネス学部に公募制推薦入試を導入します。

選抜日程

 
学部 学科・専攻 募集人員 出願期間 試験日 合格発表 入学手続期限
家政学部 被服学科 10名 2023年
11月1日(水)
~11月7日(火)
必着
11月12日(日) 12月1日(金) 12月8日(金)必着
食物栄養学科
食物学専攻
5名
食物栄養学科
管理栄養士専攻
5名
児童学科 15名
文芸学部 20名
国際学部 20名
看護学部 8名
ビジネス学部 5名
建築・デザイン学部* 8名

*2023年4月開設

出願資格および選抜方法・配点、検定料等の詳細は後日発表します。

卒業生子女推薦

選抜日程

学部 学科・専攻 募集人員 出願期間 試験日 合格発表 入学手続期限
家政学部 被服学科 若干名 2023年
11月1日(水)
~11月7日(火)必着
11月12日(日) 12月1日(金) 12月8日(金)
必着
食物栄養学科
食物学専攻
食物栄養学科
管理栄養士専攻
児童学科
文芸学部 2名
国際学部 2名
看護学部 2名
ビジネス学部 若干名
建築・デザイン学部* 2名

*2023年4月開設

出願資格および選抜方法・配点、検定料等の詳細は後日発表します。