HOME

入試情報

大学入試

一般選抜3月日程(2024年度)

一般選抜3月日程(2024年度)

一般選抜 3月日程

選抜日程

学部 学科・専攻 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限
家政学部 被服学科 3名 2023年
12月18日(月)
~2024年2月26日(月)
必着
3月1日(金) 3月8日(金) 3月15日(金)必着
食物栄養学科
食物学専攻
2名
児童学科 5名
文芸学部 10名
国際学部 20名
看護学部 2名
ビジネス学部 4名
建築・デザイン学部* 2名

*2023年4月開設

学部 学科 教科 科目 配点 満点
家政学部 被服学科 国語 「国語総合」(漢文除く)または「国語総合」(古文・漢文除く)から選択 100 210
外国語 『コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケ―ション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ』 100
調査書 学習成績の状況を2倍して10点満点として換算 10
食物栄養学科
(注1)
国語 「国語総合」(漢文除く)または「国語総合」(古文・漢文除く)から選択 100 210
外国語 『コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケ―ション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ』 100
調査書 学習成績の状況を2倍して10点満点として換算 10
児童学科 国語 「国語総合」(漢文除く)または「国語総合」(古文・漢文除く)から選択 100 210
外国語 『コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ』 100
調査書 学習成績の状況を2倍して10点満点として換算 10
文芸学部 国語 「国語総合」(漢文除く) 100 210
外国語 『コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケ―ション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ』 100
調査書 学習成績の状況を2倍して10点満点として換算 10
国際学部 国語 「国語総合」(漢文除く)または「国語総合」(古文・漢文除く)から選択 100 210
外国語 『コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケ―ション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ』 100
調査書 学習成績の状況を2倍して10点満点として換算 10
看護学部(注1) 国語 「国語総合」(漢文除く)または「国語総合」(古文・漢文除く)から選択 100 210
外国語 『コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケ―ション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ』 100
調査書 学習成績の状況を2倍して10点満点として換算 10
ビジネス学部 国語 「国語総合」(漢文除く)または「国語総合」(古文・漢文除く)から選択 100 210
外国語 『コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケ―ション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ』 100
調査書 学習成績の状況を2倍して10点満点として換算 10
建築・デザイン学部 国語 「国語総合」(漢文除く)または「国語総合」(古文・漢文除く)から選択 100 210
外国語 『コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケ―ション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ』 100
調査書 学習成績の状況を2倍して10点満点として換算 10

(注1)家政学部食物栄養学科および看護学部を受験する場合は「化学」「生物」のいずれかを履修していることが出願条件となります。

併願について

◎全学部・学科、科(短期大学)の併願が可能
全学で共通問題を使用した選抜を行います。選択科目が同じであれば、1回の選抜で複数の学部・学科、科(短期大学)を受験することができます。
共立女子短期大学 一般選抜【3月日程】はこちらをご覧ください。

検定料

35,000円
2出願目から1併願につき、5,000円の追加で出願できます。