Department Members

  Junior College
Departments Science of Living Language and Literature Nursing
Professors Kashino Etsuko Hamada Kazuie Kusaka Kazuyo
Kodama Yoshinobu Maenosono Ryoichi Yano Fumie
Mitsui Naoki Okabe Takashi  
Okada Satoru Sugano Fumi
Ueki Takeshi Takahashi Osamu
Yamaguchi Yoko  
Associate Professors Watanabe Asuka Ichizen Haruko  
  Nakajima Sanae
Nishimura Atsuko
Tsuruta Tatsunari
Uebuchi Marie
Lecturers Koike Megumi    
Yabe En

To the top of the page